راهنمای ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت 
25 شهريور 1399
تعرفه تلفن ثابت سال 99
تعرفه خدمات مخابراتی به مدت 15 سال افزایش نیافته است، برای توسعه زیرساخت های مخابراتی، افزایش مبلغ اشتراک خطوط تلفن ثابت لازم است. این افزایش در حالی است که در این مدت علاوه بر تورم روزافزون سالانه، میزان تعرفه تمام حامل های انرژی چندین برابر افزایش یافته است. در ادامه به راهنمای ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت و تعرفه تلفن ثابت سال 99 اشاره شده است.

راهنمای ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت 

 • شرکت مخابرات ایران برای محقق شدن دسترسی متقاضیان به ثبت‌ نام سرویس تلفن ثابت و اهداف دولت الکترونیک، سامانه‌ی ثبت‌ نام اینترنتی تلفن ثابت را راه‌اندازی کرد.
 • بدین ترتیب، از این پس متقاضیان دریافت تلفن‌ ثابت علاوه بر مراجعه‌ی حضوری به دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر امور مشترکین، می‌توانند به‌صورت غیر حضوری و اینترنتی نیز ثبت‌ نام کنند.
 • این ثبت‌ نام اینترنتی تلفن ثابت در وب‌سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir، بخش تلفن ثابت انجام می‌شود.
 • در این شیوه، احراز هویت متقاضیان هنگام تحویل خط تلفن در محل مشترک انجام می‌شود.
 • شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه پس از تاریخ درخواست تقاضای مشترکان، خط تلفن ثابت تقاضا شده را دایر کند و به مشترک تحویل دهد.

هزینه های ثبت درخواست تلفن ثابت

نوع درخواست اقساطی با احتساب مالیات نقدی با احتساب مالیات
فقط تلفن ثابت 218000 تومان 196200 ریال

الف– شرایط قانونی متقاضی تلفن ثابت

 •  سن متقاضی در زمان درخواست تلفن می بایست 18 سال تمام باشد. در صورت ارائه گواهی حکم رشد از دادگاه ، درخواست تلفن قبل از18 سالگی نیز بلامانع است. 
 •  درخواست تلفن برای اشخاص صغیر، مجنون و سفیه توسط قائم مقام قانونی آنان (ولی یا قیم ) امکان پذیر است. 
 • درخواست تلفن توسط وکیل با وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصلاح که مفاد آن ناظر به انجام امور موکل باشد (وکالت کاری ) بلامانع است. 
 • اتباع و مهاجرین خارجی در صورت دارا بودن کارت هویت صادره از استانداری محل سکونت و پروانه اقامت که از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صادر شده و اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد، می توانند تقاضای تلفن نمایند. 
 •  تقاضای تلفن به صورت مشاع ممنوع و پذیرفته نخواهد بود.

ب– مدارک لازم جهت ارائه به کارشناس نصب هنگام دایر نمودن تلفن ثابت

 • اشخاص حقیقی 

- اصل و کپی کارت ملی

 • اشخاص حقوقی 

- اصل نامه ی معرفی نامه ی شرکت 
- آگهی ثبت شرکت 
- آخرین تغییرات اساسنامه ی شرکت

 • اتباع خارجی 

- اصل و کپی گذرنامه 
- پروانه کار 
- مجوز اقامت

ج– شرایط واگذاری تلفن ثابت

 • تقاضای تلفن به هر تعداد و برای یک یا چند واحد بلامانع است اما نصب و دائری بیش از یک شماره تلفن در یک واحد مسکونی یا تجاری بر اساس نیاز و موافقت شرکت مخابرات و وجود امکانات فنی امکان پذیر خواهد بود. 
 •  در صورتیکه نشانی محل نصب متقاضی خارج از مرز تلفنی قرار گرفته باشد ، نصب و برقراری تلفن آن در صورت وجود امکانات فنی و پس از پرداخت هزینه های مربوط به خارج از مرز (برابر تعرفه مصوب ) میسر خواهد بود. 
 • به درخواستهایی که مفاد مراتب فوق الاشاره در آن لحاظ نشود و یا انجام تقاضا به علت عدم امکان فنی میسر نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در این موارد هیچگونه حقی برای متقاضی متصور نخواهد بود.

ایجاد حساب کاربری جهت ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت 

 • پس از مطالعه شرایط ثبت نام و پذیرش آن، درصورت نداشتن حساب کاربری در سایت  www.tci.ir، برای خود حساب کاربری ایجاد نموده و به ثبت نام تلفن ثابت بصورت اینترنتی ادامه دهید.

2. مرحله دوم ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت 


ثبت نام تلفن ثابت ازطریق دفاتر خدماتی

 • ثبت نام تلفن ثابت ازطریق دفاتر خدماتی در صورت مثبت بودن پاسخ بررسی امکانات در دفاتر خدمات ارتباطی به شرح ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

مرحله اول :

1- حضور متقاضی تلفن ثابت دردفتر پیشخوان با ارائه اصل کارت ملی

2- تکمیل فرم بررسی امکانات فنی با درج کروکی و آدرس مورد تقاضا به همراه کدپستی

مرحله دوم :

1- درصورت دریافت sms پاسخ بررسی امکانات مثبت جهت واریزوجه وتکمیل پرونده به دفتر پیشخوان مربوطه مراجعه گردد.

2- پرداخت بصورت نقدی: مبلغ 1962000 تومان با احتساب 10 % تخفیف بابت هزینه اتصال

 • و یا پرداخت اقساطی: به مبلغ 118000 تومان نقد و مابقی مبلغ 100000 ریال که پس از دائری طی مدت 36 ماه درصورتحساب مشترک منظور می گردد . 

3- تکمیل قرارداد تلفن ثابت

4- پس از دائری و تعیین شماره به مشترک sms ارسال می گردد.

تغییر نام تلفن ثابت به صورت مستقیم ( با حضور متعاملین )

1- حضور متعاملین ( خریدارو فروشنده ) درمحل دفتر پیشخوان

2- ارائه اصل کارت ملی متعاملین

3- پرداخت صورتحساب ( آخرین دوره )

4- تکمیل فرم نقل و انتقال تلفن

تغییر نام تلفن ثابت ( مالک متوفی ویا خریدار ملک)

1- حضور وراث یا وکیل آنان با ارائه حکم انحصار وراثت

2- درصورت عدم حضوروراث ویا وکیل ، احدی از وراث می تواند با ارائه مدارک مستند (دال بر وارث بودن) نسبت به تغییر نام تعهدی تلفن اقدام نماید .

3- مالکین ملک بر اساس مبایعه نامه ویاسند مالکیت رسمی می توانند نسبت به تغییرنام تعهدی تلفن اقدام نمایند .

4- پرداخت صورتحساب آخرین دوره

5- تکمیل فرم نقل وانتقال تلفن

تغییر مکان تلفن ثابت ( درمحدوده مرکز یا مرکز به مرکز )

1- حضور مالک یاوکیل قانونی در دفتر پیشخوان

2- تکمیل فرم بررسی امکانات تغییر مکان

3- پرداخت صورتحساب آخرین دوره

 • درصورت وجود امکانات فنی درمحل درخواستی مشترک تغییر مکان تلفن میسر می باشد .
 •  تغییر مکان شماره تلفن هایی که با مبلغ اضافه به صورت رند واگذارگردیده فقط درمحدوده همان مرکز میسر می باشد .

تعرفه تلفن ثابت سال 99

تعرفه‌های تماس داخلی

 • لیست تعرفه‌های تماس‌های داخلی 
عنوان سقف تعرفه‌ها (ریال)

هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی

45

هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی

330

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار

625

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه

625

تعرفه هر دقیق مکالمه از/ به شماره ثابت ترابردپزیر

عنوان سقف تعرفه‌ها (ریال)

تماس از شماره ثابت ترابردپزیر به خط همراه

625

تماس از خطوط همراه به شماره ثابت ترابردپذیر

از سیم کارت های دائمی 625 ریال

تماس از خطوط همراه به شماره ثابت ترابردپذیر

از سیم کارت های اعتباری 937 ریال

تماس "از" و "به" شماره ثابت ترابردپذیر "به" و "از" کلیه خطوط تلفن ثابت ( اعم از درون استانی، برون استانی، ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر)

100

تعرفه‌های تماس بین‌الملل

 • جهت مشاهده لیست تعرفه‌های تماس‌های بین‌الملل روی تصوی زیر کلیک نمایید.

                             تعرفه‌های تماس بین‌الملل

تعرفه ترافیک سایت‌های داخلی

 • جهت مشاهده لیست تعرفه ترافیک سایت‌های داخلی روی تصویر زیر کایک نمایید.
 • سایت‌های داخلی که مشمول 75% تخفیف در تعرفه می‌شوند.

                             تعرفه ترافیک سایت‌های داخلی

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای

 • لیست تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای

شرکت های FCP

ردیف نام اپراتور (FCP ) سرشماره تعرفه ( ریال)
1 آریا رسانه تدبیر-شاتل

9100

9132

330

330

2 انتقال داده های آساتک

9101

9130

9131

95110

330

330

330

330

3 شرکت الیزر(میزبان آسیاتک)

91300

91301

91302

330

330

330

4 ندا گستر صبا 9103 330
5 توسعه ارتباطات پاسارگاد آرین 9104 330
6 افرانت 9105 330
7 داده گستر عصر نوین- های وب 9106 330
8 داده پردازی رسپینا 9107 330
9 داده پردازی فناوا 9108 330
10 گسترش ارتباطات مبنا

912

91200

91212

330

330

330

11 آرپان رسانه پارس- ( میزبان آساتک)

9210

9511

95111

95112

95113

95114

95115

330

330

330

330

330

330

330

12 شرکت ارتباطات ثابت پارسیان

91330

91331

91332

91333

91570

330

330

330

330

330

13 شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات 9109 330
14 شرکت فرزانگان پارس

9300

9311

9312

9321

9322

9323

9324

330

330

330

330

330

330

330

15 کوه نور 9512 330

 

برچسب: 

مطالب پربازدید

توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال