آرشیو

آرشیو الکترونیکی ماهنامه شبکه سال ۱۳۹۴
۱۲ شماره ماهنامه شبکه منتشر شده در سال ۱۳۹۴ در این محصول به صورت PDF در اختیار شما قرار می‌گیرد. هر PDF شامل نسخه کامل ماهنامه شبکه از جمله آگهی‌ها و تمامی مقالات در کنار پرونده ویژه است.

قیمت: 

50,000 ریال
اشتراک در آرشیو